August 6, 2007

KARANGAN - MENOLONG ORANG TUA

Perhatikan gambar bersiri di bawah. Tulis sebuah karangan berdasarkan gambar tersebut dan ceritakan apa yang berlaku selanjutnya. Kamu boleh menggunakan perkataan dan frasa yang diberikan.

pulang sekolah
wanita tua
melintas jalan raya
berasa kasihan
membantunya
tergesa-gesa ke sekolah
sudah terlewat
pengetua sekolah

Mulakan karangan kamu dengan:

"Cuaca pada pagi itu sungguh cerah. Setelah siap dan bersarapan, Amir berjalan menuju ke sekolah. Semasa dia sedang berjalan..."

No comments: